پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 1 آذر 1401 ساعت 9:53 https://www.akhbarbank.com/news/88184/مجوز-افزایش-سرمایه-۸-شرکت-جمله-بیمه-سرمد-صادر -------------------------------------------------- عنوان : مجوز افزایش سرمایه ۸ شرکت از جمله بیمه سرمد صادر شد -------------------------------------------------- هشت شرکت بورسی و فرابورسی، مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰ تا ۸ درصدی را از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند. متن : به گزارش اخباربانک، هشت شرکت سایپا شیشه، داده پردازی ایران، ریخته گری ایران، ایرکا پارت صنعت، تجارت الکترونیک پارسیان، سینا دارو، کاشی صدف سرام استقلال آباده و بیمه سرمد به ترتیب مجوز افزایش سرمایه 173، 200، 8، 24، 50، 200، 100 و 41 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند. بر این اساس، "کساپا" سرمایه فعلی را از 23 به 62.8 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود. سرمایه فعلی "مداران" از 65 به 195 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای تامین سرمایه در گردش اعمال می شود. "خریخت" سرمایه فعلی را از 218.7 به 236 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال و صرف جبران مخارج سرمایه ای و تامین سرمایه در گردش می شود. همچنین سرمایه فعلی "خکار" از 280 به 345.9 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای مالیاتی اعمال می شود. "رتاپ" سرمایه فعلی را از 600 به 900 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال و صرف اجرای طرح توسعه می شود. سرمایه فعلی "دسینا" از 80 به 240 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای جبران مخارج انجام شده اعمال می شود. در این میان، "کصدف" سرمایه فعلی را از 12 به 24 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل سود انباشته برای جبران مخارج سرمایه ای و اجرای طرح های توسعه ای اعمال می شود. مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از 24 به 36 میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی شدن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان نسبت به عملی کردن آن اقدام شود. سرمایه فعلی "وسرمد" هم از 480 به 676.1 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.