پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 28 شهريور 1401 ساعت 8:40 https://www.akhbarbank.com/news/87337/سهامداران-4-شرکت-مجمع-فراخوانده-شدند -------------------------------------------------- عنوان : سهامداران 4 شرکت به مجمع فراخوانده شدند -------------------------------------------------- چهار شرکت بورسی و فرابورسی، زمان برگزاری مجمع سالانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده را برای تصویب صورت های مالی، افزایش سرمایه و تطابق اساسنامه اعلام کردند. متن : به گزارش اخباربانک، شرکت ایران خودرو دیزل پیرو مجمع نوبت اول که 28 تیر به حد نصاب نرسید، زمان برگزاری مجمع سالانه نوبت دوم را اعلام کرد. همچنین فجر انرژی خلیج فارس و ایران خودرو دیزل برای تطابق اساسنامه، توزیع داروپخش برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه 50 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به مجمع فوق العاده، فجر انرژی خلیج فارس و ذغالسنگ نگین طبس برای تصویب صورت های مالی به مجمع عادی بطور فوق العاده می روند. ایران خودرو دیزل(دو مجمع سالانه و فوق العاده نوبت دوم): ساعت 8:30 روز چهارشنبه 6 مهر در هتل پارسیان آزادی فجر انرژی خلیج فارس(دو مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده): ساعت 10 و 11 روز چهارشنبه 6 مهر در محل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس توزیع داروپخش(مجمع فوق العاده): ساعت 10 روز دوشنبه 11 مهر در مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش ذغالسنگ نگین طبس(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 10 روز دوشنبه 4 مهر در اصفهان، خ هزارجریب، روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان، نبش کوچه چهارم، ساختمان تکادو