پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 31 ارديبهشت 1402 ساعت 13:06 https://www.akhbarbank.com/news/90667/3-سمت-شورای-پول-اعتبار-برنامه-هفتم-توسعه-حذف-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : 3 سمت در شورای پول و اعتبار در برنامه هفتم توسعه حذف می شود -------------------------------------------------- با انتشار برنامه پنج‌ ساله هفتم توسعه و تعیین ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار، وزیر صنعت، دادستان و رئیس اتاق مشمول حذف از این ترکیب شدند. متن : به گزارش اخباربانک، با انتشار برنامه پنج‌ ساله هفتم توسعه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در ماده 60 این لایحه تعیین‌ شد. بر اساس این گزارش، رئیس بانک مرکزی (رئیس شورا)، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، قائم مقام بانک مرکزی، سه نفر صاحب نظر بدون هرگونه سمت در بخش دولتی با اولویت تخصص در سیاست گذاری پولی و بانکداری به پیشنهاد رییس بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور جهت حضور تمام وقت موظف و غیر اجرایی در بانک مرکزی برای عضویت در شورا به مدت 5 سال در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار قرار می گیرند. اعضای شورای پول و اعتبار در برنامه ششم توسعه شامل وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران، وزیر صنعت، دو کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس بانک مرکزی جمهوری و تأیید رئیس جمهور، دادستان کل یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس بودند.