پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 1 مرداد 1395 ساعت 21:41 https://www.akhbarbank.com/news/44938/آخرین-وضعیت-برگزاری-مجامع-بانک-موسسات-اعلام-سود-سهام-برخی-بانکها -------------------------------------------------- سال تنفس بانکها عنوان : آخرین وضعیت برگزاری مجامع بانک ها و موسسات/ اعلام سود سهام برخی بانکها -------------------------------------------------- اخبار بانک: امسال مجمع عمومی تعدادی از بانک ها به تنفس خورد و برخی نیز سودی ندادند و برخی هم سود توزیع کردند.امسال شاید کم سابقه ترین سال باشد که مجمع عمومی بسیاری از بانک ها به تنفس خورد. متن : به گزارش اخبار بانک، آخرین وضعیت برگزاری مجامع بانک ها و موسسات مالی بدین شرح است؛ تجارت:به دلیل آماده نبودن صورت های مالی به تنفس خورد : سودی تقسیم نشد صادرات: به دلیل به حد نصاب نرسیدن حاضرین به تنفس خورد عسکریه(ملل): 255 ریال سود تقسیم شد دی: 120 ریال سود تقسیم شد حکمت: 50 ریال سود تقسیم شد ملت: با تصویب سهامداران دو هفته به تنفس خورد انصار: 220 ریال سود تقسیم شد پارسیان: 50 ریال سود تقسیم شد پست بانک: به دلیل به حد نصاب نرسیدن حاضرین به تنفس خورد کارآفرین: 200 ریال سود تقسیم شد سینا: به دو هفته تنفس خورد موسسه اعتباری کاسپین: به علت به حد نصاب نرسیدن سهامداران به تنفس خورد خاورمیانه: 250 ریال سود تقسیم شد قوامین: سودی تقسیم نشد موسسه اعتباری کوثر: به تنفس خورد پاسارگاد: 160 ریال سود نقدی تقسیم شد سرمایه: به علت به حد نصاب نرسیدن سهامداران به تنفس خورد مهراقتصاد: 60 ریال سود تقسیم شد ایران زمین: به علت به حد نصاب نرسیدن سهامداران به تنفس خورد گردشگری: سودی تقسیم نشد رسالت: به علت به حد نصاب نرسیدن سهامداران به تنفس خورد آینده: 137 ریال سود نقدی تقسیم شد شهر: به علت به حد نصاب نرسیدن سهامداران به تنفس خورد اقتصاد نوین: بدون تقسیم سود پایان یافت