پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 1 تير 1401 ساعت 9:49 https://www.akhbarbank.com/news/86101/شناسایی-سود-حاصل-سهام-بیمه-پارسیان -------------------------------------------------- عنوان : شناسایی سود حاصل از سهام در بیمه پارسیان -------------------------------------------------- شرکت بیمه پارسیان اعلام کرد: معادل 4.002.178 میلیون ریال (334 ریال برای هر سهم ) درآمد حاصل از سود سهام در دفاتر شرکت بیمه پارسیان شناسایی شد. متن : به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه پارسیان اعلام کرد؛ پیرو تصمیمات مجمع  شرکت سرمایه گذاری پارسیان ، مبنی بر تقسیم مبلغ 28.000.000 میلیون ریال (به ازای هر سهم 7.969 ریال ) سود بین سهامداران و با توجه به اینکه 14.29 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری پارسیان (تعداد 502،221،321 سهم )متعلق به شرکت بیمه پارسیان است، معادل 4.002.178 میلیون ریال (334 ریال برای هر سهم ) درآمد حاصل از سود سهام در دفاتر شرکت بیمه پارسیان شناسایی شد.