پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 8 اسفند 1398 ساعت 12:48 https://www.akhbarbank.com/news/73420/تراز-بانک-اقتصاد-نوین-بهمن-ماه-مانند-دیماه-نیز-مثبت -------------------------------------------------- عنوان : تراز بانک اقتصاد نوین در بهمن ماه مانند دیماه نیز مثبت شد -------------------------------------------------- تراز بانک اقتصاد نوین در بهمن ماه نیز مانند دی ماه مثبت بوده تا همچنان به روند بهبود تراز کل خود ادامه دهد. متن : به گزارش اخباربانک، تراز بانک اقتصاد نوین در بهمن ماه نیز مانند دی ماه مثبت بوده تا همچنان به روند بهبود تراز کل خود ادامه دهد،مجموع سود حاصل از تسهیلات اعطایی بانک در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٨ حدود ٣٩٨۴ میلیارد تومان می باشد که ۵٣٢ میلیارد تومان در همین بهمن ماه حاصل شده است. گفتنی است سود پرداختی بابت سپرده ها نیز ۴۵۵۶ میلیارد تومان می باشد که ۴٧٢ میلیارد تومان متعلق به بهمن ماه می باشد.تراز بهمن ماه ۶٠میلیارد تومان مثبت است.