پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 22 شهريور 1399 ساعت 9:29 https://www.akhbarbank.com/news/76599/مشخصات-گروه-مالی-سپهر-صادرات-آماده-عرضه-۲۰-درصدی-سهام -------------------------------------------------- عنوان : مشخصات گروه مالی سپهر صادرات و آماده عرضه ۲۰ درصدی سهام -------------------------------------------------- سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات با سرمایه هزار میلیارد تومانی در بازار اول معاملات فرابورس درج و آماده عرضه ۲۰ درصدی سهام شد. متن : به گزارش اخباربانک، سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از ۱۹ شهریور با نماد "وسپهر" و در گروه سرمایه گذاری ها به عنوان شصت و چهارمین شرکت در بازار اول فرابورس درج شد تا آماده عرضه ۲۰ درصدی سهام (شامل عرضه به عموم و صندوق‌های سرمایه‌ گذاری در روزهای اولیه) و ۱۰ درصد ظرف مدت سه ماه با هماهنگی فرابورس باشد. گروه مالی سپهر صادرات به عنوان یکی از شرکت های تابعه بانک صادرات با سرمایه اسمی ۶۰ میلیارد تومان تأسیس و در ۱۴ آبان سال ۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. در سال ۹۸ سرمایه از ۶۰ میلیارد تومان به هزار میلیارد تومان معادل ۱۵۶۷ درصد از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و سود انباشته  افزایش یافت. ۲۷ خرداد سال جاری با دریافت مجوز از سازمان بورس شرکت از سهامی خاص به عام تبدیل شده و نام شرکت از گروه مالی سپهر صادرات به سرمایه‌گذاری گروه مالی سطح صادرات تغییر کرد. بانک صادرات به موجب قرارداد انتقال قطعی ۲۴ مهر سال ۹۷ سهام شرکت های سرمایه گذاری توسعه عمران اوج سپهر اصفهان، سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس، سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران، توسعه نیشکر و صنایع جانبی، توسعه سپهر ماندگار خراسان و به موجب قرارداد قطعی در سال ۹۶ سهام شرکت پتروشیمی گچساران را به گروه مالی سپهر صادرات واگذار کرده است. همچنین شرکت های سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم و انرژی سپهر در سال ۹۸ از بانک صادرات به این شرکت منتقل شده است. سود خالص شرکت از ۱۶۴.۲ میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۵۶۴.۸ میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده که عمده افزایش آن ناشی از افزایش درآمد سود سهام و فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی است. ترکیب سهامداری در ترکیب سهامداری این شرکت با ۴۴ نیروی انسانی، بانک صادرات با ۹۹.۷ درصد سهام، دو شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس و سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان هرکدام با ۰.۱ درصد و واسپاری سپهر صادرات و سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران هرکدام با ۰.۰۱۶۷ درصد حضور دارند. برنامه های آتی - ساماندهی شرکت‌های تابعه گروه و بانک صادرات با تشکیل هلدینگ های تخصصی زنجیره ارزش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هلدینگ ساختمانی و توسعه نیشکر و صنایع جانبی - خروج از کلیه سهام هلدینگ‌ها شرکت‌های غیر مرتبط با صنعت بانکداری و مالی از طریق فروش شرکت‌های و عرضه سهام هلدینگ ها در بازار سرمایه و فروش هلدینگ‌های مرتبط از قبیل زنجیره خلق ارزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات تاحدی که کنترل مدیریتی آن حفظ شود. - توسعه فعالیت گروه در بازار سرمایه از طریق ایجاد هلدینگ خلق ارزش برنامه افزایش سرمایه با توجه به برنامه بلند مدت بانک صادرات و الزام بانک جهت خروج از بنگاهداری، تعدادی از شرکت‌های سرمایه پذیر به سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات منتقل شده است. با توجه به انتقال سهام شرکت های توسعه نیشکر و صنایع جانبی، سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران، سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان، سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس، توسعه سپهر ماندگار خراسان، سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم و شرکت انرژی سپهر به ارزش تقریبی ۱.۵ هزار میلیارد تومان، شرکت برنامه افزایش سرمایه از هزار به سه هزار میلیارد تومان معادل ۲۰۰ درصد از محل مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته را در دستور کار دارد.