پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 18 خرداد 1400 ساعت 15:38 https://www.akhbarbank.com/news/80647/جزئیات-افزایش-بدهی-های-خارجی-ایران-اعلام -------------------------------------------------- عنوان : جزئیات افزایش بدهی‌های خارجی ایران اعلام شد -------------------------------------------------- بدهی خارجی ایران در اسفند پارسال با افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸،‌ به رقم ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار رسیده است. متن : به گزارش اخباربانک، گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در پایان سال گذشتهنشان می دهد که میزان بدهی های خارجی کشور در پایان اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش همراهشده و به رقم ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار رسیده است. میزان بدهی های کوتاه مدت کشور حدود ۱.۹ میلیارد دلار و بدهی های بلند مدت ایران نیز ۷.۱ میلیارد دلار اعلام شده است. از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران حدود ۷.۶ میلیارد یورو است که شش میلیارد یورو از این میزان، حجم بدهی های میان مدت و بلندمدت بوده و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو حجم بدهی های کوتاه مدت است. این در حالی است کهمیزان بدهی خارجی کشور در پایان اسفند ۱۳۹۸ معادل۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار بوده و میزان بدهی های کوتاه مدت کشور حدود ۱.۵ میلیارد دلار و بدهی های بلند مدت ایران نیز ۷.۴ میلیارد دلار اعلام شده است. گفتنی است کهبدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می گیرد.