پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 29 آبان 1401 ساعت 9:39 https://www.akhbarbank.com/news/88144/بانک-دی-145-ریال-زیان-خالص-ازای-سهم-شناسایی -------------------------------------------------- در شش ماهه نخست سال 1401 عنوان : بانک دی 145 ریال زیان خالص به ازای هر سهم شناسایی کرد -------------------------------------------------- بانک دی در دوره فعالیت شش ماهه نخست سال مالی 1401 حدود 145 ریال زیان خالص به ازای هر سهم شناسایی کرد. متن : به گزارش اخباربانک، بانک دی در دوره فعالیت شش ماهه نخست سال مالی 1401 حدود 145 ریال زیان خالص به ازای هر سهم شناسایی کردکه این رقم نسبت به تحقق زیان خالص 223 ریالی در دوره مشابه سال مالی گذشته حدود 35 درصد کاهش داشت. وصول مطالبات غیر جاری از مشتریان و تعیین تکلیف تسهیلات شرکت های فرعی از جمله دلایل اصلی کاهش زیان خالص "دی " به شمار می رود. تحقق دستاورد کاهش زیان خالص بانک دی ، در پی انعقاد قراردادی با شرکت های توسعه دیدار ایرانیان، عمران و مسکن آباد دی، توسعه دنیا شهر کهن و لیزینگ دی بود که مبلغ 10 هزار و 600 میلیارد ریال از ذخایر مشکوک الوصول را به سرفصل سایر درآمدهای عملیاتی انتقال داد و بدین ترتیب توانست زیان خالص " دی" را در نیمه نخست سال مالی 1401 کاهش دهد.   بر اساس این گزارش ، قرارداد مذکور در 29 شهریور سال جاری به منظور وصول و تعیین تسهیلات معوق از شرکت های فرعی به ارزش 53 هزار و 41 میلیارد و 104 میلیون ریال منعقد شد. همچنین با توجه به انتشاره نامه شفاف سازی "دی"در این خصوص روی سامانه کدال، علاوه بر اثرگذاری بر کاهش زیان خالص، مواردی همچون وصول 335 هزارمیلیارد ریال تسهیلات از شرکت های گروه، کاهش نسبت مطلبات غیر جاری به کل تسهیلات پرداختی (NPL) از 57 درصد به 28 درصد و شناسایی سه هزار و 500 میلیارد ریال درآمد تسهیلات از جمله دیگر اثرات مثبت انعقاد قرارداد مورد اشاره برای بانک دی به شمار می رود. تمرکز برای بهبود وضعیت سودآوری NPL یکی از شاخصهای مهم بانکی است و درصد مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات پرداخت شده را نشان میدهد. هرچه این رقم پایین تر باشد، نشان می دهد که مطالبات معوق آن بانک کمتر و هرچه بیشتر باشد نشان از زیاد بودن مطالبات معوق دارد. به طور طبیعی، اگر این رقم به صفر برسد، ایده آل ترین حالت ممکن شکل گرفته، همچنین در دنیا، استاندارد مطالبات معوق کمتر از 5 درصد است. تلاش برای کاهش زیان خالص "دی " با اجرای تدابیری که اشاره شد تنها بخشی از برنامه های مدیران کنونی بانک دی برای بهبود وضعیت سودآوری این مجموعه است. به نظر می رسد تیم جدید مدیریت بانک دی عزم خود را برای خروج "دی" از گرداب زیان دهی، جزم کرده اند و در این مسیر گام های موثری را نیز برداشته اند وتداوم این روند را همچنان مد نظر دارند .