پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 1 تير 1401 ساعت 9:47 https://www.akhbarbank.com/news/86100/افزایش-۹۱-درصدی-تسهیلات-بانک-ایران-زمین-بخش-خصوصی -------------------------------------------------- عنوان : افزایش ۹۱ درصدی تسهیلات بانک ایران زمین به بخش خصوصی -------------------------------------------------- پشتوانه اصلی بخش خصوصی برای حرکت در مسیر تحقق شعار سال نظام بانکی است که با ارائه تسهیلات می تواند زمینه بروز فرصت های جدید را پدید آورد. در این راستا بانک ایران زمین در پایان سال قبل تسهیلات قابل توجهی را به بخش خصوصی اعطا کرد. متن : به گزارش اخباربانک، صاحبان صنایع بر این باورند که در سخت ترین گذر اقتصادی دهه های گذشته نقش نظام بانکی بیش از گذشته پر رنگ خواهد بود. طبق آمار منتشر شده بانک مرکزی نظام بانکی کشور در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۲۴.۱۰۸ میلیارد ریال تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت کرد و آنطور که گقته می شود اولویت پرداخت این تسهیلات با بنگاههای متوسط و در حال توسعه بود.   یکی از موارد با اهمیت پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی به بخش خصوصی به مسئله سرمایه گذاری صاحبان صنایع در بانکها ارتباط درد. هرچند که برخی اعتقاد دارند در اعطای تسهیلات به بنگاهها باید ساز و کار مناسبی برای اعتبارسنجی وجود داشته باشد تا شاهد خروج سرمایه از بانکها نباشیم. به عبارت دیگر دیده بانی منابع مالی گاهاً از پرداخت تسهیلات بی حساب و کتاب اهمیت بیشتری دارد کما اینکه بررسی ها حکایت از کاهش پرداخت تسهیلات در برخی بانکها طی دوره های مالی سال ۱۴۰۰ داشته که این اتفاق به سبب تعدیل تراز مطالبات مشکوک الوصول و غیرجاری رخ داده که از اهمیت بالایی برخوردار است. به بیان ساده تر بهتر است اگر زمینه مناسبی برای اعتبارسنجی اصولی مشتریان در بانکها وجود ندارد پولی هم از بانکها خارج نشود. بررسی ها نشان میدهد در پایان سال ۹۹ بانک ایران زمین توانسته بود ۵۱ هزار و ۲۵۷ میلیارد ریال تسهیلات به بخش خصوصی اعطا کند که این مقدار در پایان سال ۱۴۰۰ با رشد ۹۱ درصدی به ۹۸ هزار و ۲۰ میلیارد ریال رسید. نتایج دیگر همچنین بیان می کند که بانک ایران زمین برای ایم حجم از تسهیلات ۳ هزار و ۸۹۸ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته و تحلیل کیفیت اعتباری تسهیلات و تعهدات اعطایی و سرمایه گذاری ها نشان میدهد که ۹۳ هزار و ۳۴۹ میلیارد ریال از این مقدار تسهیلات به مشتریان با ریسک کم پرداخت شده که معادل ۹۵ درصد کل تسهیلات این بانک است و نشان از دامنه حفاظت بانک ایران زمین از منابع خود دارد.