پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 27 فروردين 1398 ساعت 15:16 https://www.akhbarbank.com/news/67461/بیمه-دانا-فعال-ترین-شرکت-بازنشر-اخبار-وزارت-اقتصاد -------------------------------------------------- عنوان : بیمه دانا، فعال‌ترین شرکت بیمه در بازنشر اخبار وزارت اقتصاد -------------------------------------------------- شرکت بیمه دانا برای بار دوم به عنوان فعال‌ترین شرکت بیمه در بازنشر اخبار و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب شد. متن : به گزارش اخباربانك به نقل از روابط عمومیبیمه دانا، این شرکت در طول ماه های بهمن و اسفند سال گذشتهدر حوزه اخبار و اطلاع رسانی در" شبکه اقتصاد"، زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجموع با بازنشر 88 خبر و محتوا در بین شرکت هایبیمه فعال در این حوزه، رتبه نخست اطلاع رسانی را به دست آورد. روابط عمومی بیمه دانا در بهمن ماه، 54 خبر و در اسفند ماه سال گذشته نیز با بازنشر 34 خبر و در مجموع با 88 خبر ومحتوا در بین شرکت هایبیمه در " شبکه اقتصاد" رتبه اول را کسب کرد. شایان ذکر است: در جدول آماری عملکرد اخبار مربوط به سازمان هایتابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی که در کانال" شبکه اقتصاد" منتشر می شود، سایر شرکت های بیمه با فاصله معناداری از بیمه دانا، در رتبه های بعدی قرار دارند.