پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 20 دی 1399 ساعت 11:06 https://www.akhbarbank.com/news/78575/تابلوهای-یکسان-بانکهای-ادغامی-سرگردانی-مشتریان -------------------------------------------------- عنوان : تابلوهای یکسان بانکهای ادغامی و سرگردانی مشتریان! -------------------------------------------------- تابلوهای یکسان بانک‌ها و موسسات ادغامی در بانک سپه مشکلات زیادی را برای مشتریان به وجود آورده است. متن : به گزارش خبرنگار اخباربانک، پروژه ادغام بانک ها و موسسات وابسته به نیروهای مسلح به پایان رسید. پنج بانک و موسسه اعتباری کوثر، مهر اقتصاد، قوامین، انصار و حکمت ایرانیان با تصویب انحلال آن ها در مجامع فوق العاده در بانک سپه ادغام شدند. در مرحله نخست همه تابلوهای بانک ها و موسسات ادغامی با آرم سابق برچیده و هیچ نشانی از آنها در شعب و سردرب اصلی وجود ندارد. در این بین برخی از خدمات عمومی نظیر واریز و برداشت، پرداخت اقساط صدور رمز کارت و.... نیز به طور مشترک در هر ۵ بانک و موسسه ادغامی ارائه می شود. اما این در حالی است که بسیاری دیگر از خدمات نظیر تعیین تکلیف سپرده های بلند مدت، دریافت دسته چک، برگشت زدن چک، دریافت چک بانکی، بین بانکی، رفع سوء اثر از چک های برگشتی، صدور حواله ساتنا و پایا، صدور کارت عابر بانک و... همچنان باید در شعب بانک های سابق انجام پذیرد. اما با توجه به یکسان بودن تابلوهای همه بانک ها و موسسات ادغامی، پیدا کردن شعب این بانک ها برای مشتریان دردسر های زیادی را به وجود آورده است. این دردسرها زمانی بیشتر می شود که در مراکز شهر، همه بانک های و موسسات ادغامی در یک محدوده کوچک قرار دارند و پیدا کردن بانک اصلی مشکلات را بیشتر می کند. بهتر است بانک سپه با نصب آرم های سابق بانک ها و موسسات ادغامی در ذیل تابلوی اصلی بصورت موقت موجب جلوگیری از سرگردانی مشتریان در این خصوص گردد.