پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 1 بهمن 1398 ساعت 14:20 https://www.akhbarbank.com/news/72769/جزئیات-حکم-پرونده-سکه-ثامن-متهم-تبعید -------------------------------------------------- عنوان : جزئیات حکم پرونده سکه ثامن/ متهم تبعید شد -------------------------------------------------- وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن جزئیات حکم صادره برای متهم ردیف اول این پرونده را اعلام کرد. متن : فارس نوشت:رسولکوهپایه زاده گفت: رأی بدوی پرونده ثامن ابلاغ شد. علاوه بر مجازات اصلی متهمردیفاولکهشامل۱۵ سالحبسو جزای نقدی و رد مال بوده، قاضیبه استناد ماده ۲۳ قانون مجازات، مجازات تکمیلی برای متهمردیفاولدر نظر گرفته است. این وکیل دادگستری گفت: بعد از قطعیت رأی، حکم قطعی در ۲۷۳ صفحه منتشر و اعلام می شود و اعمال مجازات تتمیمیو تکمیلی با توجه به سابقه متهم و اقدامات مجرمانه وی، در جهت حفاظت و صیانت از حقوق جامعه است. کوهپایه زاده گفت:کیفرخواست پرونده متهم ردیف دوم و سوم نیز قبلا صادر شده و پرونده آنها به دادگاه رفته ولی هنوز تعیین وقت نشده است. وی افزود: در واقع متهم در این مجازات تکمیلی بعد از اتمامتحمل۱۵ سال خود، بهاقامتاجباری ۲ ساله در یکی از نقاطدور افتاده محکوم شده است. کوهپایه زاده تصریح کرد: علاوه بر حکم تبعید، متهم از انجام کسب و کار مرتبطبا ارز، سکه، طلاو تجارت آنلاین به مدت ۲ سال منع شده است. وکیل مالباختگان پروندهسکهثامن گفت: اعمال مجازات تکمیلی با توجه بهسابقهمتهم و اقدامات مجرمانهانجام شده و کسب و کار تجارت آنلاین در هر نوع منصب و جایگاهی ممنوع اعلام شده است. غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود اعلام کرد که با پیگیری های انجام شده،جلسه دادگاه برگزار شده و حکم صادر شده البته قطعی نیست ولی متهم اصلی به ۱۵ سال حبستعزیزیمحکوم شده و به ۳۶۵۱ میلیارد و ۶۵۱ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۶۸ ریال رد مال نیز محکوم شده که ۷۰۰ میلیارد ریال قبلا استرداد شده بود. وی گفته بود: متهم همچنین یک هزار و ۸۱۲میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و بابت اتهام پولشویی به ۹۹ میلیارد و ۲۲۲ میلیون ریال رد مال محکوم شده است.