پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 25 مرداد 1401 ساعت 9:24 https://www.akhbarbank.com/news/86845/بانک-مرکزی-۷۰-هزار-میلیارد-تومان-اوراق-مالی-بازخرید -------------------------------------------------- عنوان : بانک مرکزی ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی بازخرید کرد -------------------------------------------------- بانک مرکزی با هدف جذب نقدینگی در عملیات بازار باز ، اقدام به توافق بازخرید ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با نرخ سود ۲۰.۳ درصدی کرد. متن : به گزارش اخباربانک، بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌ بانکی، موضع عملیاتی در این هفته توافق بازخرید بود که با حضور 20 بانک و موسسه اعتباری به اجرای عملیات بازار باز به مبلغ 70 هزار میلیارد تومان با سررسید 7 روزه و حداکثر نرخ 20.3 درصد اقدام شد. بر اساس این گزارش، بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌‌توانند طی روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی و در قالب توافق بازخرید با سقف نرخ سود 22 درصد استفاده کنند. در عملیات بازار باز ، بانک مرکزی با خرید و فروش گروه خاصی از اوراق بهادار ، تلاش می‌‌کند اهداف سیاستی را در کنترل حجم پول موجود در اقتصاد اجرا کند. در این بازار بانک مرکزی، دولت و بانک‌‌ها نقش اساسی دارند. بانک‌‌ها در پایان هر روز به دنبال کنترل میزان نقدینگی هستند که درصورت داشتن کسری باید به دنبال تزریق پول باشند و در صورت داشتن مازاد ذخایر، باید آن را تعدیل کنند. بانک مرکزی به‌ عنوان عضو و مدیر بازار، مسئول اجرای امور است و با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد اقدام به کنترل نقدینگی در بانک ها می‌‌کند و همزمان با این عمل، رشد اقتصادی و کنترل تورم را نیز در دستور کار دارد.