۰
قبیله‌ای ناشناخته در اعماق جنگل‌های پرو وجود دارد که اعضای آن جنازه بستگان مُرده خود را می‌خورند!
https://akhbarbank.com/vdcfj1d1.w6dxjagiiw.html
تازه ترین اخبار