۰
مانده تسهیلات اعطایی بانک آینده به شرکت‌های اصلی و فرعی خود در سال گذشته ۷/۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
تسهیلات ۷/۵ هزار میلیارد تومانی بانک آینده به شرکتهای خودش!
به گزارش اخباربانک، براساس صورت مالی بانک آینده، مانده تسهیلات اعطایی این بانک به شرکت‌های اصلی و فرعی خود در سال گذشته ۷/۵ هزار میلیارد تومان بوده است. اینجا

تازه ترین اخبار