۰
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۲۳

افزایش سرمایه در دستور کار بیمه کارآفرین

شرکت بیمه کارآفرین اعلام نمود در خواست انتقال به بازار بالاتر را در دستور کار خود قرار داده و هم چنین افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی در دستور کار است.
تازه ترین اخبار