۰
بیمه البرز از فروش دو مورد از املاک در شهرستان اهواز از طریق مزایده خبر داد و با توقف نماد ، آماده بازگشایی برای امروز شد.
به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه البرز از فروش دو مورد از املاک در شهرستان اهواز از طریق مزایده خبر داد و با توقف نماد ، آماده بازگشایی برای امروز شد.

براین اساس، "البرز" با تصویب فروش دو مورد از املاک در شهرستان اهواز در 6 مرداد ماه از طریق مزایده عمومی توسط هیات مدیره، تهیه اسناد مزایده کارشناس رسمی جهت ارزیابی قیمت پایه و انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار، پیشنهادات را دریافت و بررسی و برنده را در 31 مرداد ماه اعلام خواهد کرد.
تازه ترین اخبار