۰
مصوبه هیات وزیران مبنی بر واگذاری سهام دولت در ۹ شرکت بورسی و غیر بورسی وبابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی به ارزش ۳۲ هزار میلیارد تومان ابلاغ شد.
واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام دولت به تامین اجتماعی
به گزارش اخباربانک، هیات وزیران در جلسه 14 تیر به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد، تعاون و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند و تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 99 تصویب کرد:

1. سهام دولت و متعلق به دولت به شرح جدول زیر پس از کسر سهام ترجیحی از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط سازمان خصوصی‌سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی به ارزش تقریبی 32 هزار میلیارد تومان واگذار می‌شود.


2. قیمت نهایی سهام شرکت های موضوع این تصویب نامه طبق آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذار بنگاه‌ها مصوب 20 اسفند سال 87 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و تصویب هیات واگذاری تعیین می‌شود.
تازه ترین اخبار