۰
پذیره نویسی دومین مرحله اوراق رهنی بانک مسکن به مبلغ هزار میلیارد تومان از امروز در فرابورس انجام می شود.
به گزارش اخباربانک، نرخ سود این پذیره نویسی ۱۶ درصد و سررسید آن دو ساله است.این اوراق به پشتوانه مطالبات رهنی بانک مسکن منتشر می شود و بودجه حاصل نیز صرف اعطای تسهیلات جدید به مشتریان این بانک خواهد شد.

اوراق رهنی به نام فرد صادر می شود و مبلغ اسمی هر برگه 100 هزار تومان است.

موعد پرداخت سود این اوراق هر سه ماه یک بار خواهد بود.معاملات ثانویه این اوراق هم پس از عرضه در فرابورس انجام خواهد شد.

مرحله نخست پذیره نویسی اوراق رهنی بانک مسکن تیر ۱۳۹۵ انجام شد.
تازه ترین اخبار