۰
مدیرعامل جدید تامین سرمایه بانک مسکن معرفی شد.
به گزارش اخباربانک، آخرین تحولات مدیریتی شرکت های تامین سرمایه نشان می دهد در پی انتصاب حدود شش ماه پیش محسن فاضلیان در هیات مدیره بانک مسکن ، این شرکت بدون مدیرعامل بود تا اینکه بهرنگ اسدی به عنوان مدیرعامل ( سومین مدیر از زمان تاسیس در سال 94 ) این زیرمجموعه بانک مسکن انتخاب و معرفی شد.

به این ترتیب در شرایطی مدیرعامل این 200 میلیارد تومانی بعد از حدود 5 سال تغییر کرد که اسدی با رتبه یک کنکور دکتری مالی دانشگاه تهران، دارای سوابقی چون مدیرعامل دو شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس و سرمایه گذاری ارزش آفرین کوروش، عضو هیات مدیره شرکت های تامین سرمایه کاردان ، بیمه زندگی باران، پتروشیمی زنجان ، سرمایه گذاری اعتماد جم، معاون شرکت های گروه مالی سپهر صادرات، کارگزاری بانک دی و ... است .
تازه ترین اخبار