۰
به گزارش اخباربانک، شرکت ایران ترانسفو اعلام داشت در راستای شفافیت ارزش دارایی های شرکت و بهبود ساختار مالی، هیئت مدیره  با کلیات برنامه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها،بشرط اخذ موافقت سهامداران محترم عمده(اکثریت سهامداران) موافقت کرده که با توجه به کسب موافقت سهامداران، اقدامات لازم جهت انجام مراحل قانونی این مصوبه، در دستور کار شرکت قرار گرفت.
تازه ترین اخبار