۰
شرکت بیمه اتکایی امین از برنامه افزایش سرمایه 18 درصدی خبر داد .
به گزارش اخباربانک، شرکت فرابورسی دارای صف خرید از برنامه افزایش سرمایه  ۱۸ درصدی از  محل سود انباشته و سایر اندوخته ها خبر داد.
 
براین اساس، "اتکام" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 330 به 390 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بیمه حاضر در بازار دوم فرابورس از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها اعمال خواهد شد تا قادر به سرمایه بیشتر جهت نگهداری ریسک های بیمه ای بزرگ در داخل شود.
تازه ترین اخبار