۰
در پایان معاملات امروز، ۵ نماد مثبت بورسی و دارای صف خرید برای برگزاری مجمع سالانه و فوق العاده بسته می شود.
به گزارش اخباربانک، در پایان معاملات امروز، نماد شرکت های پارس خزر، بوتان، گل گهر و سایپا شیشه برای برگزاری مجمع سالانه و نماد فرآورده های نسوز پارس برای برگزاری مجمع فوق العاده بسته می شود.

براین اساس، "لخزر، لبوتان، کگل، کساپا" دوشنبه هفته جاری برای تصویب صورت های مالی و "کفپارس" برای افزایش سرمایه 1519 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، تصمیم گیری می کنند.

در جریان معاملات چهارشنبه شرکت های پارس خزر، بوتان، گل گهر، سایپا شیشه و فرآورده های نسوز پارس به ترتیب با رشد 5 ، 4.9 ، 4.9 درصدی و اندک قیمت و صف خرید روبرو بوده اند.
 
تازه ترین اخبار