۰
زمان انجام معاملات سرمایه گذاری سیمان تامین از ساعت ۱۲:۳۵ الی ۱۳:۴۰ و دوره سفارش گیری از ساعت ۱۲:۳۵ الی ۱۲:۴۰ اعلام شد.
به گزارش اخباربانک، مدیریت عملیات بازار شرکت بورس تهران اعلام کرد: زمان انجام معاملات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین با نماد "سیتا" از ساعت 12:35 الی 13:40 و دوره سفارش گیری از ساعت 12:35 الی 12:40 است. پس از دوره سفارش گیری، معاملات در همان دامنه نوسان قیمت انجام خواهد شد.

بنابراین گزارش، چهارشنبه هفته گذشته با آغاز فرایند عرضه اولیه 15 درصد از سهام سرمایه گذاری سیمان تامین به عنوان هفتمین عرضه اولیه سال جاری، هر سهم این شرکت 1.1 هزار میلیارد تومانی 1575 تومان کشف قیمت شد.
تازه ترین اخبار