۰
سازمان بورس برای دومین مرتبه در سال جاری ، حساب تضمین اعتبار خرید سهام را کاهش داد و از ۲۵ به ۱۵ درصد رساند .
حساب تضمین اعتبار خرید سهام دوباره کاهش یافت
به گزارش اخباربانک، سازمان بورس در حالی اردیبهشت سال جاری حساب تضمین اعتبار خرید سهام را به 25 درصد کاهش داده بود که این متغیر از 16 تیر با کاهش 10 درصد دیگر به 15 درصد خواهد رسید.

براساس این گزارش، این تصمیم دیروز از سوی مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس به 108 شرکت کارگزاری ابلاغ شده است :


 
تازه ترین اخبار