۰
دو شرکت بورسی و فرابورسی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران برنامه افزایش سرمایه 200 و 101 درصدی دادند .
به گزارش اخباربانک، شرکت لوازم خانگی پارس که در بازار پایه زرد فرابورس حضور دارد برنامه افزایش سرمایه 101 درصدی داد و اعلام کرد طبق مصوبه 31 خرداد هیات مدیره در نظر دارد سرمایه اسمی 44.8 میلیارد تومانی را از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به 90 میلیارد تومان برساند و صرف اصلاح ساختار کند.

همچنین شرکت صنایع خاک چینی ایران که در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد با قیمت  12.6 هزار تومانی از جمله سهام گران بشمار می رود ، برنامه افزایش سرمایه 200 درصدی از مطالبات و آورده نقدی سهامداران تا سرمایه اسمی را از 50 به 150 میلیارد تومان برساند .

هدف از این تامین مالی ، تامين هزينه هاي پروژه خط توليد انواع بلوک و پانل سبک گازي و ملات خشک اعلام شده است.
 
تازه ترین اخبار