۰
شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص تغییر کارمزد معاملات سهام و حق تقدم سهام شفاف سازی کرد.
به گزارش اخباربانک، شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعلام نمود سقف نرخ کارمزد حاصل از خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به میزان 20 درصد با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب در هرمعامله کاهش می‌یابد.

در این راستا با توجه به کاهش هزینه معاملات به نظر می‌رسد حجم معاملات و سرمایه گذاری در بازار سرمایه به تبع این تصمیم افزایش یافته و تاثیر قابل توجهی بر روند درآمدهای عملیاتی شرکت متصور نمی باشد. معادل 30 درصد از درآمد کارمزد معاملات سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران به صورت روزانه توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی کسر و به حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه واریز خواهد گردید.

واریز مبلغ مذکور به حساب این صندوق به منزله درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد که این امر با توجه به امکان سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تا تاریخ این مصوبه، منجر به ایجاد طبقه جدیدی در سرمایه‌گذاری‌های شرکت خواهد شد که این امر با در نظر گرفتن محاسبات NAV این صندوق‌ها و تاثیر آن بر قیمت واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های مربوطه، در نهایت به ایجاد انتفاع برای سهامداران شرکت منجر خواهد شد.

بدیهی است درصورتی که اثر اعمال مصوبه کاهش هزینه‌های معاملات تأثیر با اهمیتی در درآمد‌های عملیاتی شرکت ایجاد نماید بلافاصله آثار آن افشاء خواهد شد.
 
تازه ترین اخبار