۰
شنبه ۷ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۷

بانک تجارت آماده بازگشایی نماد شد

بانک تجارت درباره سود خالص تامین سرمایه کاردان در سال مالی ۹۸، برنامه عرضه اولیه سهام این شرکت و ترکیب سهامداران آن توضیح داد و اماده بازگشایی نماد شد.
به گزارش اخباربانک، بانک تجارت درباره سود خالص تامین سرمایه کاردان در سال مالی ۹۸، برنامه عرضه اولیه سهام این شرکت و ترکیب سهامداران آن توضیح داد و اماده بازگشایی نماد شد.

تازه ترین اخبار