۱
براساس اطلاعات صورت مالی بانک ملت، این بانک طی سال ۱۳۹۸ در مجموع ۱۷۱ میلیارد و ۲۲۷ میلیون تومان برای تبلیغات هزینه کرده است.
هزینه ۱۷۱ میلیارد تومانی بانک ملت برای تبلیغات/ برابر با وام ازدواج ۵۷۰۰ نفر
به گزارش اخباربانک، براساس اطلاعات صورت های مالی (حسابرسی نشده) منتهی به 29 اسفند ماه سال 98 بانک ملت، این بانک طی سال ۱۳۹۸ در مجموع ۱۷۱ میلیارد و ۲۲۷ میلیون تومان برای تبلیغات هزینه کرده است.


قابل ذکر است مبلغ ۱۷۱ میلیارد تومانی هزینه شده برای تبلیغات از سوی بانک ملت در سال ۱۳۹۸ برابر با وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی برای ۵ هزار و ۷۰۷ نفر بوده است.

صورت های مالی بانک ملت را اینجا مشاهده کنید.
تازه ترین اخبار