۰
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۳

تامین سرمایه نوین بلوک بیمه نوین را عرضه می کند

تامین سرمایه نوین خبر از برنامه عرضه بلوک ۴ درصدی بیمه نوین داده است بدین ترتیب, این بلوک در تاریخ بیست و یکم خرداد ماه با قیمت پایه ٨٠٠ تومانی یا قیت روز قبل از عرضه هر کدام که بیشتر باشد به فروش خواهد رسید
تازه ترین اخبار