۰
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۷

افزایش سرمایه ۱۰۰۵ درصدی بیمه آسیا

بیمه آسیا از برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰۵ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد و با رشد قیمت و صف خرید روبرو شد.
به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه آسیا از برنامه افزایش سرمایه 1005 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد و درجریان معاملات امروز با رشد 5 درصدی قیمت و صف خرید روبرو شد.

براین اساس، "آسیا" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 230 میلیارد تومان به 2.5 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس جهت توسعه پرتفوی حق بیمه، افزایش سهم بازار و تقویت توان مالی اعمال خواهد شد.
 
تازه ترین اخبار