۰
نحوه محاسبه سود روز اول حساب سپرده کوتاه مدت تغییر پیدا کرده است.
محاسبه سود روز اول افتتاح حساب کوتاه مدت تغییر کرد
به گزارش خبرنگار اخبار بانک، نحوه محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت در بانکها و موسسات اعتباری از چند سال پیش تغییر پیدا کرده است.

بر اساس تغییرات صورت گرفته کمترین مانده در هر ماه مبنای محاسبه سود برای کل ماه در سپرده‌های کوتاه‌مدت روزشمار می باشد.

البته پرسنل بانک ها و موسسات اعتباری حساب کوتاه مدت روزشمار را به ماه شمار تغییر داده‌ و به مشتریان اطلاع رسانی می کنند.

اما حساب کوتاه مدت ماه شمار برای روز افتتاح ابهاماتی برای بانکها و موسسات اعتباری ایجاد کرده بود.

بر اساس بخشنامه های موجود در بسیاری از بانک ها مبلغ مانده حساب در روز افتتاح صفر ریال در نظر گرفته می شود این در حالی است که در برخی دیگر از بانک ها کمترین مانده بعنوان حداقل مبلغ محاسبه سود در روز نخست مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

این نکته از آنجا حائز اهمیت است که اگر مشتری حساب کوتاه مدت خود را با مبلغ صد هزار تومان افتتاح کرده و در همان روز از طریق سایر روش های انتقال وجه نظیر ساتنا، پایا و چک بین بانکی انتقال وجه صد میلیون تومانی را به حساب خود انجام دهد سیستم‌های بانکی برای ماه مورد نظر مبلغ صد هزار تومان را مبنای محاسبه سود برای کل ماه در نظر می گیرند و از این بابت مشتری متحمل ضرر می شود.

حال بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی خطاب به کلیه بانک ها و موسسات اعتباری این موضوع اصلاح شده و برای روز افتتاح حساب به جای محاسبه کمترین مانده، آخرین مانده مبنای محاسبه سود در نظر گرفته است.

بنابراین در مثال ذکر شده آخرین مانده که مبلغ ۱۰۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می باشد مبنای محاسبه سود در نظر گرفته خواهد شد.
تازه ترین اخبار