۰
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۸

برنامه افزایش سرمایه ۱۸ و ۲۸۸ درصدی دو شرکت

دو شرکت بورسی و فرابورسی از برنامه افزایش سرمایه ۱۸ و ۲۸۸ درصدی خبر دادند و کالسیمین هم درباره پیشنهاد افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی، اصلاحیه ای منتشر کرد.
به گزارش اخباربانک، سرمایه گذاری مسکن پردیس و سازه پویش از برنامه افزایش سرمایه 18 و 288 درصدی خبر دادند و شرکت کالسیمین درباره پیشنهاد افزایش سرمایه 200 درصدی، اصلاحیه ای منتشر کرد.

براین اساس، سرمایه گذاری مسکن پردیس در نظر دارد سرمایه فعلی را از 140 به 165 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت درصورت موافقت سازمان بورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال خواهد شد تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.

همچنین شرکت سازه پویش درصدد است سرمایه فعلی را از 10 به 38.7 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها با هدف اصلاح ساختار مالی اعمال خواهد شد.

در این میان، شرکت کالسیمین هم که 11 اسفند ماه پیشنهاد افزایش سرمایه 200 درصدی داده بود با اعلام دلایل، اصلاحیه ای منتشر کرد. براین اساس، "فاسمین" باتوجه به انضمام مصوبه هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه، اضافه کردن اقلام صورت های مالی دوره میانی 9 ماهه منتهی به آذر 98 و به روز آوری گزارش توجیهی افزایش سرمایه جهت اظهار نظر بازرس قانونی در نظر دارد سرمایه فعلی را از 200 به 600 میلیارد تومان برساند.

تامین مالی این شرکت بورسی از دو محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه به منظور بهبود ساختار مالی و تقویت سرمایه در گردش اعمال خواهد شد.
تازه ترین اخبار