۰
سرپرست مدیریت بیمه های مهندسی و مسئولیت بیمه آرمان منصوب شد.
به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان ، با ابلاغ معاون اجرایی این شرکت ، علی سامنی بعنوان سرپرست مدیریت بیمه های مهندسی و مسئولیت منصوب شد.
 
علی سامنی که از سال 1390 در شرکت بیمه آرمان مشغول به فعالیت می باشد ، پیش از این ریاست اداره بیمه های مهندسی و انرژی را برعهده داشت.
 
همچنین مقاله وی با عنوان "تاثیر نقش فروشندگان بیمه عمر و زندگی بر وفاداری مشتری” در بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه در سال 98 حائز رتبه گردیده بود.
تازه ترین اخبار