۰
سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۳

بانک حکمت ایرانیان مجوز برگزاری مجمع گرفت

بانک حکمت ایرانیان مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت ادغام در بانک سپه را از بانک مرکزی دریافت کردد.
تازه ترین اخبار