۰
شرکت بورسی برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند و تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه ۵۶ درصدی به دو مجمع سالانه و فوق العاده می رود.
به گزارش اخباربانک، سرمایه گذاری توکا فولاد با اتمام دوره مالی منتهی به اسفند گذشته، زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کرد.

همچنین این شرکت علاوه بر مجمع سالانه برای تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 56 درصدی از دو محل سود انباشته و مطالبات سهامداران و اورده نقدی و تطابق اساسنامه با نمونه اساسنامه سازمان بورس به مجمع فوق العاده می رود.

براین اساس، "وتوکا" ساعت 9:30 و 10:30 روز پنج شنبه 22 خرداد در شهر مبارکه، جنب درب اصلی شرکت فولاد مبارکه، شرکت حمل و نقل توکا به دو مجمع می رود.
تازه ترین اخبار