تراز مثبت ١۴٨ میلیارد تومانی بانک پاسارگاد در اردیبهشت

3 خرداد 1399 ساعت 11:56

بانک پاسارگاد در عملکرد ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٩، حدود ٢٩۴۶ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب کرد.


به گزارش اخباربانک، هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٢۴۵۶ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در اردیبهشت ماه ١۴٨ میلیارد تومان مثبت بود.


کد مطلب: 74722

آدرس مطلب: http://www.akhbarbank.com/news/74722/تراز-مثبت-١۴٨-میلیارد-تومانی-بانک-پاسارگاد-اردیبهشت

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  http://www.akhbarbank.com