۱
بیمه تعاون از حذف نسخه فیزیکی ثالث در پی ابلاغ بیمه مرکزی خبر داد .
به گزارش اخباربانک، بیمه تعاون اعلام کرد، طی مکانیزمی در لحظه صدور بیمه نامه پیامکی برای بیمه گذار ارسال خواهد شد که با وارد کردن شاخص های اطلاعاتی شماره بیمه نامه و کد بیمه گذار بیمه نامه ثالث قابل رویت و چاپ خواهد بود.

بر اساس این اقدامات  از این پس در کلیه فرآیند صدور از جمله فروش و تمدید بیمه نامه و خسارت بیمه نامه شخص ثالث، بدون نیاز به ارائه بیمه نامه فیزیکی قابل انجام خواهد بود.
 
تازه ترین اخبار