۰
يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۲

امروز نماد 4 شرکت متوقف می شود

در پایان معاملات امروز، نماد چهار شرکت بورسی دارای صف خرید و فروش برای برگزاری مجمع سالانه و فوق العاده متوقف می شود.
امروز نماد 4 شرکت متوقف می شود
به گزارش اخباربانک، در پایان معاملات امروز، نماد شرکت های داروسازی اکسیر، سیمان ایلام و واسپاری ملت برای برگزاری مجمع سالانه و نماد فرآورده های نسوز ایران برای دو مجمع سالانه و فوق العاده متوقف می شود.

براین اساس، "دلر، سیلام، ولملت" برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند و دی گذشته و "کفرا" برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند و افزایش سرمایه 114 از دو محل سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی، سه شنبه هفته جاری تصمیم گیری می کنند.

بنابراین گزارش، درجریان معاملات شنبه شرکت های داروسازی اکسیر با رشد 5 درصدی قیمت و صف خرید، فرآورده های نسوز ایران، واسپاری ملت و سیمان ایلام به ترتیب با افت 3.6 و 2.1 درصدی و اندک قیمت و صف فروش روبرو بوده اند.
تازه ترین اخبار