۰
مطالبات و تسهیلات غیرجاری بانک ملت در نیمه اول سال ۹۸، ۱۵ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان ذکر شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ کاهش ۱/۲ درصدی داشته است.
بانک ملت ۱۵/۴ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری دارد
به گزارش اخباربانک، طبق اطلاعات صورت مالی نیمه اول سال ۹۸ بانک ملت، مطالبات و تسهیلات غیرجاری این بانک ۱۵ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان ذکر شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ کاهش ۱/۲ درصدی داشته است.

اما نکته قابل تامل اینکه، بنابر اظهارات حسابرس در بخش توضیحات صورت مالی، بانک ملت در شش ماهه اول سال ۹۸، ۹/۱ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های غیرجاری مشتریان را با استهمال و یا تقسیط ، آنها را به طبقه مطالبات جاری منتقل کرده است.


در این گزارش آمده است بانک ملت در سال ۹۷ نیز ۹/۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات غیرجاری خود را به طبقه جاری منتقل کرده است. همچنین طبق اطلاعات صورت مالی، این بانک بخشی از تسهیلات ارزی سنوات قبل خود را نیز با امهال یا تقسیط در طبقه جاری منعکس کرده با این حال تا زمان تنظیم گزارش صورت مالی، موفق به وصول آن مطالبات نشده است.منبع:نود اقتصادی
تازه ترین اخبار