۰
پنجشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۲

یادداشت رئیس‌ کل بانک مرکزی درباره کرونا

یادداشت رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد تصویب اعطای تسهیلات دوساله بانکی با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد تا سقف ۷۵۰ هزار میلیارد برای پشتیبانی از بخش‌های اقتصادی آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا منتشر شد.
یادداشت رئیس‌ کل بانک مرکزی درباره کرونا
اخباربانک، یادداشت رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد تصویب اعطای تسهیلات دوساله بانکی با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد تا سقف ۷۵۰ هزار میلیارد برای پشتیبانی از بخش‌های اقتصادی آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا منتشر شد.

یادداشت رئیس‌ کل بانک مرکزی درباره کرونا
تازه ترین اخبار