۰
تمام کارت‌های موسسه اعتباری ملل که در بهمن، اسفند ۹۸ و فروردین ٩٩ منقضی می‌شوند ۳ ماه به صورت خودکار تمدید شد‌.
به گزارش اخباربانک، در راستای تمهیدات بانک مرکزی درخصوص پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، تمام ملل کارت‌هایی که از اول بهمن ماه ۹۸ تا آخر فرودین ۹۹ تاریخ انقضای آن تمام می شود به مدت سه ماه تمدید شد.

براساس این گزارش، دارندگان ملل کارت برای تمدید نیاز مراجعه به شعب نداشته و این مساله توسط موسسه ملل انجام می‌شود.

لازم به ذکر است، دارندگان ملل کارت‌ که تاریخ انقضای روی کارت آن ها در بهمن، اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ تمام می شود در خرید های اینترنتی باید همان تاریخ انقضای روی کارت را درج کنند.
تازه ترین اخبار