۰
شورای نگهبان مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر واردات خودروهای خارجی را لغو و اعلام کرد این مصوبه مخالف بند یک اصل 110 قانون اساسی است .
شورای نگهبان بعد از بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 مجلس، اجازه واردات خودروهای خارجی (موضوع بند الحاقی 7 به تبصره 6) را مغایر بند هفتم سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند 8 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و آن را مخالف بند یک اصل 110 قانون اساسی شناخت .
تازه ترین اخبار