۰
شنیده‌ها حاکی از این است که مهدی سامری عضو هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت‌نو به تازگی از این شرکت بیمه‌ای جدا شده است.
گفته می‌شود که علت جدایی او به دلیل عضویت همزمان در کمیسیون تخصصی شورایعالی بیمه و از آن مهم‌تر قبول مسئولیت به عنوان  مدیریت عامل در شرکت دیگر در شرایط حاضر بوده است.
 
با جدایی مهدی سامری از  بیمه تجارت‌نو، درحال حاضر احسان مرادی، نیما نوراللهی، داوود کریمی و محمد میرمحمدی در ترکیب هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت‌نو حضور دارند.
تازه ترین اخبار