۰
پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۳

بانک پارسیان، گرفتار در زیان

هشتمین شماره از سلسله گزارش های بررسی وضعیت مالی بانک ها به بانک پارسیان اختصاص دارد.
به گزارش اخباربانک، بانکی که سهامدار عمده آن شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو و برخی قطعه سازان هستند. این بانک با سرمایه دو هزار و 370 میلیارد تومانی، 93 هزار میلیارد تومان سپرده سرمایه گذاری تا پایان آذر 98 جذب و بابت این میزان سپرده سرمایه گذاری، 10 هزار میلیارد تومان سود توزیع کرده است.

با این حال درآمد مشاع بانک، صرفا 6.6 هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می دهد در عمل درآمد بانک پارسیان، فقط پرداخت 66 درصد سود سپرده را کفاف کرده است. به این ترتیب 3.4 هزار میلیارد تومان از سود سپرده ها از محلی به جز درآمدهای بانک پرداخت شده است.

این ناترازی خود را در زیان 2.1 هزار میلیارد تومانی این بانک نشان داده است. زیانی که موجب شده است، زیان انباشته بانک پارسیان به 5.9 هزار میلیارد تومان برسد. زیانی که نشان می دهد این بانک، نیاز به تغییر جدی در نحوه بانک داری و عملکرد خود دارد.
منبع: خراسان
تازه ترین اخبار