۰
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۳

بانک گردشگری مزایده برگزار می کند

بانک گردشگری اعلام داشت در نظر دارد در راستای رعایت قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ١٣٩۴ و دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار، نسبت به واگذاری بخشی از سهام خود در شرکت ها با رعایت تمامی ضوابط و قوانین و تشریفات اقدام کند.
تازه ترین اخبار