۰
بانک ملت با انتشار گزارش عملکرد بهمن و ۱۱ ماه سال مالی جاری ريال قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۸.۸ هزار میلیارد تومانی شد.
به گزارش اخباربانک، بانک ملت که با سرمایه 5 هزار میلیارد تومانی در بازار اول معاملات بورس حاضر است، گزارش فعالیت یازدهمین ماه دوره مالی منتهی به اسفند 98 را منتشر کرد و در جریان معاملات امروز بازار سهام با رشد 3.4 درصدی قیمت روبرو شد.

براین اساس، "وبملت" در این مدت 2.03 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و 1.2 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در یازدهمین ماه سال 98 تراز عملیاتی مثبت 796.3 میلیارد تومانی را ثبت کرده است.

این بانک طی 11 ماهه سال جاری نیز با کسب 22.2 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت 13.3 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت 8.8 هزار میلیارد تومانی شده است که نسبت به دوره مشابه قبل 15 درصد افزایش و 10 درصد کاهش داشته اند.

همچنین "وبملت" درخصوص اطلاعات تجمعی از ابتدای سال توضیح داد: اطلاعات مانده تسهیلات مندرج در جدول قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است.


 
تازه ترین اخبار