۰
براساس گزارش صورت مالی ۶ ماهه اول سال جاری، مجموع تسهیلات بانک اقتصادنوین ۳۰ هزار و ۹۱۵ میلیارد تومان بوده که بیش از ۹ هزار میلیارد تومان آن جزء تسهیلات غیرجاری است.
مطالبات غیرجاری بانک اقتصادنوین به ۹ هزار میلیارد تومان رسید
به گزارش اخباربانک، براساس گزارش صورت مالی ۶ ماهه اول سال جاری، مجموع تسهیلات بانک اقتصادنوین ۳۰ هزار و ۹۱۵ میلیارد تومان بوده که بیش از ۹ هزار میلیارد تومان آن جزء تسهیلات غیرجاری است.

نکته جالب توجه اینکه ۷/۸ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات غیرجاری، مربوط به تسهیلات مشکوک‌الوصول است. اما نکته قابل‌تامل دیگر در صورت مالی این بانک، کم‌گویی حجم تسهیلات غیرجاری است.

در این زمینه حسابرس صورت مالی در یادداشت شماره سه صورت مالی بیان کرده بانک اقتصادنوین ۴ هزار و ۵۹۲ میلیارد تومان از تسهیلات غیرجاری را در سال جاری و ۵ هزار و ۷۲۷ میلیارد تومان در سال گذشته را در لیست تسهیلات جاری طبقه‌بندی کرده است. به نظر می‌رسد بانک اقتصادنوین این تغییر در طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی را برای کم نشان دادن حجم تسهیلات غیرجاری انجام داده است.

منبع: نود اقتصادی
تازه ترین اخبار