۰
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۵۸

بانک مرکزی ۵.۴ درصد افزایش سرمایه داد

بر اساس تصویب هیات وزیران، سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی به ۵.۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
به گزارش اخباربانک، اسحاق جهانگیری تصویب نامه ۲۷ بهمن ماه هیات وزیران درخصوص افزایش ۳۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی را به عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ابلاغ کرد.

بر اساس این تصویب نامه، سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی از ۵ هزار و ۵۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به ۵ هزار و ۸۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
تازه ترین اخبار